Natuur doet je goed, ook mensen met een beperking.

Mensen met een beperking komen vaak weinig in de natuur omdat ze, juist vanwege die beperking, meestal afhankelijk zijn van iemand die ze begeleidt. Met dat gegeven in het achterhoofd, heb ik enkele jaren geleden een training ontwikkeld die gericht is op de begeleiders van mensen met een beperking. Dat kunnen familieleden of mantelzorgers zijn, maar ook beroepskrachten in de zorg of vrijwilligers die af en toe willen gaan wandelen met cliënten. Door de begeleiders allerlei suggesties en ideeën aan de hand te doen voor activiteiten die je samen buiten kunt doen, wordt een wandeling voor allebei een stuk leuker en ontspannener. De ervaring leert dat mensen daarna veel vaker samen op pad gaan.


Inhoud

Het is een praktische training waarbij de deelnemers kennismaken met allerlei werkvormen die je kunt doen als je gaat wandelen met iemand met een beperking. De activiteiten zijn gericht op het aanspreken van alle zintuigen, op het maken van mooie dingen met natuurlijke materialen en op rust en ontspanning. Kennis over de natuur is niet nodig; de werkvormen richten zich juist op de beleving ervan.

De training bestaat uit twee halve dagen. Na de eerste bijeenkomst krijgen de deelnemers een rugzakje met materialen en een boekje waarin een 23-tal werkvormen beschreven staat. Bij de tweede bijeenkomst worden ervaringen uitgewisseld en komen een aantal nieuwe werkvormen aan bod. De training vindt grotendeels buiten plaats.

Dit filmpje van  3 minuten geeft een aardig beeld van de training.


Voor wie?

In de praktijk wordt de training vooral verzorgd voor zorginstellingen en gemeentelijke welzijnsorganisaties. Zij gaan vervolgens de deelnemers werven onder hun personeel, onder mantelzorgers of vrijwilligers.  Maar ook binnen zorgopleidingen kan de training een eyeopener voor studenten zijn.

Omdat dementie de meest voorkomende beperking is bij ouderen, wordt daar vaak wat extra aandacht aan besteed, maar ook voor de begeleiders van mensen met een andere beperking is de training ook erg geschikt.


Praktische informatie

  • De training is ontwikkeld om zoveel mogelijk mensen te stimuleren vaker naar buiten te gaan en wordt daarom uitgevoerd in samenwerking met het landelijk opererende Instituut voor Natuureducatie (IVN).
  • De locatie voor de training wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Dat kan een park of een groen gebied in de omgeving zijn en soms is de tuin van een zorginstelling al heel geschikt.
  • Het maximale aantal deelnemers is 20.
  • Meer informatie: behalve het eerder genoemde filmpje kunt u ook een folder over de training raadplegen of contact opnemen met Natuurtrainingen.

De afgelopen jaren is de training al vele tientallen malen gegeven. De trainingen worden steeds geëvalueerd. Daarbij was de gemiddelde waardering over de afgelopen jaren 8,6 op een schaal van 0 tot 10.