Iets over mij

Ik wil me graag even voorstellen en iets vertellen wat mij er toe heeft gebracht om “Natuurtrainingen “te starten.

Ik ben Mari Verstegen, geboren in 1954 in het Brabantse dorpje Nistelrode. Daar nam ik als jongen, op weg naar de verplichte zondagsmis, vaak stiekem de verkeerde afslag om in het groene achterland te genieten van de dotterbloemen en het gezang van de veldleeuweriken. Wat het precies was wist ik niet, maar ik had een vermoeden dat ik daar in de natuur dichter bij zoiets als ‘het meest wezenlijke’ was dan tijdens de meeste bezoeken aan de kerk. Deze zondagochtendbezoekjes aan de natuur hebben er ongetwijfeld aan bijgedragen dat ik enkele jaren later biologie ben gaan studeren. Mensen het mooie van de natuur te laten zien en te laten ervaren, dat was mijn voornaamste drijfveer om voor deze studie te kiezen. En eigenlijk is dat nog steeds het kompas dat ik gebruik bij het beantwoorden van de vraag waar ik me voor wil inzetten. En dan gaat het bij mij vooral om het ervaarbaar maken van de wonderbaarlijkheid van de natuur en het inzetten van de enorme potentie die de natuur heeft voor het welbevinden van mensen.

Na mijn studie heb ik eerst een aantal jaren gewerkt bij het Rijksinstituut voor Natuurbeheer (het huidige Alterra) en daarna een aantal jaren bij de Provincie Noord-Brabant. Om weer een stap dichter bij mijn aanvankelijke idealen te komen, ben ik in 2004 met een project begonnen dat er op was gericht om kinderen meer in contact te brengen met natuur en waarbij de beleving ervan centraal staat: Het Bewaarde Land. Tot 2016 heb ik leiding gegeven aan de stichting met deze naam. In 2016 zijn we als stichting overgegaan naar het landelijk opererende Instituut voor Natuureducatie (IVN).

In 2014 heb ik de training ontwikkeld voor mensen met een beperking. En vorig jaar de training “Ontstressen in de natuur”. Op dit moment werk ik vanuit een eigen trainingsbureau (waarbij de trainingen voor mensen met een beperking in samenwerking met IVN worden uitgevoerd).

In 2017 heeft er in het Brabants Dagblad een interview met mij gestaan naar aanleiding van mijn afscheid van Het Bewaarde Land. Klik hier voor het interview.